Opis dla biur nieruchomości

HouseResponder.pl to system marketingowo-sprzedażowy, który łączy biura nieruchomości z klientami zainteresowanymi zakupem mieszkania, domu lub działki.

Przedstawione poniżej informacje pozwolą Państwu zapoznać się z ogólną ideą działania systemu oraz wybranymi, najważniejszymi funkcjonalnościami dla biur nieruchomości.

Zapraszamy!

Kilka słów o HouseResponder.pl

HouseResponder.pl to aplikacja internetowa która łączy osoby zainteresowane zakupem mieszkania, domu lub działki z biurami nieruchomości, deweloperami oraz właścicielami nieruchomości. Dodatkowo poprzez aplikację biura nieruchomości mogą informować klientów o organizowanych dniach otwartych.

W HouseResponder.pl klienci podczas zakładania konta podają kryteria dla poszukiwanej przez siebie nieruchomości, przy czym informacje obowiązkowe to:

 • lokalizacja (z dokładnością do miejscowości lub dzielnic/y),

 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, działka),

 • cena (minimalna i maksymalna),

 • powierzchnia (minimalna i maksymalna),

 • liczba pokoi.

Klienci mogą również wyrazić chęć otrzymywania powiadomień o dniach otwartych organizowanych w mieszkaniach i/lub domach spełniających kryteria poszukiwań klienta.

HouseResponder.pl automatycznie agreguje i klasyfikuje klientów oraz dopasowuje do ofert biura nieruchomości w systemie, dzięki czemu biuro nieruchomości może w łatwy sposób wysyłać swoje oferty do klientów którzy dokładnie takich ofert poszukują. Podobnie biuro nieruchomości, które organizuje dni otwarte, poprzez HouseResponder.pl może powiadomić wyłącznie zainteresowane grono klientów o tym wydarzeniu, zwiększając liczbę uczestników, a tym samym szanse na szybką finalizację transakcji sprzedaży.

Klienci na swoje konto w HouseResponder.pl otrzymują regularnie wyłącznie dopasowane oferty oraz powiadomienia wysyłane przez biura nieruchomości.

HouseResponder.pl dla biur nieruchomości – jak to działa?

W HouseResponder.pl biuro nieruchomości dowolnie decyduje z których z dostępnych w aplikacji funkcjonalności chce skorzystać w danym czasie, jaką kwotę na dane działanie przeznaczy i na bieżąco ma wgląd w skuteczność prowadzonych działań.

Aplikacja HouseResponder.pl umożliwia biurom nieruchomości:

 • automatyczne wysyłanie ofert sprzedaży mieszkań, domów i działek do dokładnie dopasowanej grupy klientów,

 • wysyłanie manualne ofert sprzedaży mieszkań, domów i działek do dokładnie dopasowanej grupy klientów,

 • wysyłanie powiadomień o organizowanych dniach otwartych do dopasowanych klientów którzy dodatkowo wcześniej wyrazili chęć otrzymywania takich powiadomień,

 • prezentowanie ofert sprzedaży mieszkań, domów i działek w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłek.

Biuro nieruchomości bez konieczności zawierania jakiejkolwiek umowy pisemnej, może bezpłatnie założyć konto oraz umieścić swoje oferty w serwisie HouseResponder.pl. Następnie system automatycznie dokonuje dopasowania klientów do ofert biura nieruchomości i informuje o liczbie potencjalnych klientów dla każdej oferty. Biuro nieruchomości może wysyłać swoje oferty i powiadomienia do dopasowanych klientów w sposób manualny jak również aktywować automatyczne kampanie. Podczas aktywacji automatycznego wysyłania ofert do klientów, biuro nieruchomości ma możliwość ustawienia częstotliwości wysyłania ofert (codziennie, 7 dni, 14 dni, 28 dni), limitu kwotowego wysyłki dla wybranej częstotliwości wysyłania ofert, czasu rejestracji klientów w HouseResponder.pl do których oferty mają być wysyłane (wszyscy klienci, zarejestrowani w ostatnim miesiącu, w ostatnich 3, 6 lub 9 miesiącach), zaznaczyć które oferty mają być wysyłane (wszystkie, zaznaczone) oraz ustawić maksymalne akceptowalne kwoty dla prowadzonych działań.

W każdej chwili jednym przyciskiem aplikacji możesz wysłać dowolnej liczbie zainteresowanych klientów swoją ofertę idealnie dopasowaną do ich oczekiwań!

Niezależnie od wysyłania ofert, biuro nieruchomości może aktywować prezentowanie wszystkich lub wybranych ofert w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłek ofert, dzięki czemu żadna oferta nie zostanie wyświetlona klientowi dwukrotnie. Oferta, która została wysłana do klienta, nie jest już dla tego klienta dostępna w wyszukiwarce, a oferta, która została przez klienta odsłonięta w wyszukiwarce nie jest do tego klienta wysyłana w trakcie wysyłek (klient ma cały czas dostęp do tych ofert w zakładce „Otrzymane oferty”, jednak biuro nieruchomości nie płaci już za kolejne odsłony).

HouseResponder.pl vs portale nieruchomości

Cechy wspólne

Wspólną cechą HouseResponder.pl oraz klasycznych portali nieruchomości jest to, że serwisy te są miejscami, dzięki którym biura nieruchomości mogą pozyskiwać klientów na oferowane przez siebie oferty.

Różnice

W tabelce poniżej wyszczególnione zostały główne różnice pomiędzy HouseResponder.pl, a klasycznymi portalami nieruchomości.

HouseResponder.pl Portale nieruchomości
Rejestracja konta w serwisie przez użytkownika
Rejestracja obowiązkowa Rejestracja opcjonalna
Szczegółowe informacje o preferencjach użytkowników
Bezpośrednio w panelu biura nieruchomości, w czasie rzeczywistym dostępne są bardzo dokładne i szczegółowe informacje na temat preferencji użytkowników z dokładnością do lokalizacji, rodzaju nieruchomości oraz czasu rejestracji użytkownika w systemie. Dodatkowo system stale monitoruje zaangażowanie użytkownika w poszukiwaniu nieruchomości. Portale nieruchomości podają jedynie bardzo ogólne informacje o liczbie użytkowników odwiedzających serwis. Brak szczegółowych informacji na temat preferencji użytkowników. Raporty prezentowane są w dużych odstępach czasu.
Przeglądanie ofert przez klientów

HouseResponder.pl to nowoczesne narzędzie marketingowo-sprzedażowe, dzięki któremu klienci poszukujący nieruchomości mogą przeglądać oferty w sposób komfortowy oraz efektywny. Klienci zainteresowani wzięciem udziału w dniach otwartych mają możliwość poinformowania o tym biura nieruchomości w momencie zakładania konta.

W HouseResponder.pl oferta zaprezentowana klientowi jest widoczna dla tego klienta tak długo jak pozostaje na koncie biura nieruchomości całkowicie bezpłatnie.

Portale nieruchomości to internetowe tablice reklamowe, a codzienne przeglądanie w nich ofert wymaga zaangażowania ze strony klientów oraz zajmuje sporo czasu. Klienci za każdym razem muszą filtrować kryteria, odrzucać oferty obejrzane oraz przeglądać reklamy, którymi często nie są zainteresowani.

W portalach nieruchomości oferta prezentowana jest wyłącznie przez okres rozliczeniowy w abonamencie.

Zróżnicowane możliwości prowadzenia działań reklamowych

HouseResponder.pl oferuje biurom nieruchomości rozbudowany pakiet możliwości prowadzenia działań reklamowych. Są to:

 • automatyczne prowadzenie kampanii,

 • manualne wysyłanie dopasowanych ofert,

 • wysyłanie powiadomień o dniach otwartych,

 • prezentacja ofert w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl zsynchronizowanej z modułem wysyłek

Portale nieruchomości poza możliwością zamieszczania ogłoszeń nieruchomości na wybrany okres rozliczeniowy zgodnie z wybranym abonamentem przeważnie nie dają biurom nieruchomości innych możliwości prowadzenia działań reklamowych.

Płatności za prowadzenie działań reklamowych

Płatność w serwisie HouseResponder.pl jest pobierana tylko za tzw. „efekt”, czyli wtedy kiedy zainteresowany klient, o kryteriach poszukiwania dostosowanych do nieruchomości odsłoni rzeczywiście daną ofertę.

Model biznesowy HouseResponder.pl w pełni uwzględnia lokalizację oraz rodzaj prezentowanej nieruchomości co ma odzwierciedlenie w kosztach prowadzenia działań reklamowych w systemie.

W HouseResponder.pl biuro nieruchomości w czasie rzeczywistym widzi zainteresowanie każdą ze swoich ofert. Płatność jest pobierana wyłącznie za ofertę, która została odsłonięta przez klienta. Brak limitu czasowego na wpłaconą kwotę na konto reklamowe.

Koszt jednostkowy prezentacji ofert jest stały niezależnie od czasu. W HouseResponder.pl oferty prezentowane są wyłącznie unikalnym klientom w systemie.

W HouseRespnder.pl biuro nieruchomości w każdej chwili może zmienić prezentowane oferty bez żadnych konsekwencji. W dowolnym czasie (np. w okresie mniejszego zainteresowania klientami poszukiwaniem nieruchomości) może zatrzymać prowadzenie kampanii i wznowić kiedy zainteresowanie wzrasta, bez utraty środków.

Płatność w portalach nieruchomości pobierana jest w postaci abonamentu. Portale nieruchomości wysokość abonamentu uzależniają od liczby użytkowników portalu i nie oferują rozliczeń w postacie za tzw. „efekt”.

Skuteczność portali nieruchomości jest różna w zależności od lokalizacji oraz rodzaju prezentowanej nieruchomości, jednak nie jest odzwierciedlana w cenie abonamentów.

W portalach nieruchomości biura nieruchomości dodają oferty nie wiedząc ilu potencjalnych klientów daną ofertę obejrzy, płacąc przy tym z góry ustaloną kwotę z limitem jednego miesiąca.

Koszt jednostkowy prezentacji ofert rośnie z każdym miesiącem prezentacji oferty w portalu, ponieważ do statystyk wliczani są klienci, którzy obejrzeli już ofertę w miesiącach poprzednich.

W ramach jednego abonamentu biuro nieruchomości może prezentować wyłączenie dodane oferty, których nie może zmieniać w okresie rozliczeniowym, ponieważ portale rozliczają biura nieruchomości nie za liczbę ofert ale za wystawienie oferty w portalu nieruchomości.

Cennik i sposób płatności

W HouseResponder.pl opłaty dokonywane są na zasadzie PrePaid i są całkowicie niezależne od liczby ofert w systemie. Biuro nieruchomości doładowuje swoje konto reklamowe poprzez przelew bankowy realizowany przez Przelewy24. Wpłacone środki pieniężne w całości i bezterminowo są do wykorzystania na prowadzenie działań reklamowych.

Ceny za prowadzenie określonych działań są widoczne w panelu biura nieruchomości, a dzięki zastosowanym w systemie rozwiązaniom biuro nieruchomości ma pełną kontrolę nad wydatkami.

Portale nieruchomości pobierają abonamenty, które różnicowane są jedynie ze względu na liczbę dodawanych ofert. Płatności terminowe dokonywane muszą być cyklicznie w okresach miesięcznych.

Abonamenty oferowane przez portale nieruchomości są sztywne i nie dają biurom nieruchomości właściwie żadnych możliwości samodzielnego zarządzania wydatkami poza akceptacją bądź rezygnacją z oferty portalu. W żaden sposób nie zależą też od efektywności oferty.

Dodatkowe płatności za wyróżnienia oraz podbicia ofert na listach ofert
W HouseResponder.pl nie ma dodatkowych płatnych opcji promowania ofert takich jak przenoszenie wyżej na liście ofert, wyróżnienia, itp. W systemie każde biuro nieruchomości ma jednakowe szanse na promocję własnych ofert, a dzięki wbudowanemu buforowi, oferty na kontach klientów pojawiają się regularnie w taki sposób aby klient mógł zobaczyć i zapoznać się z każdą wysłaną do niego ofertą sprzedaży nieruchomości. Portale nieruchomości poza opłatami abonamentowymi oferują biurom nieruchomości różne dodatkowe płatne opcje promowania ofert takie jak przeniesienie oferty wyżej na liście wyszukiwania, wyróżnienia ofert, itp., które często są konieczne aby oferta została zauważona przez klienta. Tego rodzaju płatne dodatki często znacząco podnoszą całkowite koszty prezentacji ofert w portalach nieruchomości.

Najważniejsze funkcjonalności HouseResponder.pl dla biur nieruchomości

HouseResponder.pl posiada wbudowanych wiele praktycznych funkcjonalności dedykowanych biurom nieruchomości, których celem jest efektywne i intuicyjne prowadzenie działań nastawionych na pozyskiwanie klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz weryfikacja tych działań.

Funkcjonalności służące do prowadzenia działań marketingowych:

 • Automatyczne wysyłanie ofert do dopasowanych klientów

  Aktywacja funkcjonalności sprawia, że oferty biura nieruchomości są w sposób automatyczny, zgodnie z kryteriami ustawionymi w trakcie aktywacji, wysyłane do dopasowanych klientów, którzy zakładają konta w HouseResponder.pl.

 • Manualne wysyłanie ofert do dopasowanych klientów

  Manualne wysyłanie ofert jest to działanie jednorazowe, które umożliwia poznanie całkowitej ceny wysyłki jeszcze przed jej wykonaniem.

 • Wysyłanie powiadomień o organizowanych dniach otwartych

  Powiadomienia to informacje wysyłane o organizowanych przez biuro nieruchomości dniach otwartych do klientów, którzy:

  - poszukują nieruchomości o cechach, które posiada mieszkanie lub dom, w którym organizowany jest dzień otwarty,

  - w trakcie aktywacji wyrazili chęć otrzymywania powiadomień o dniach otwartych.

 • Prezentowanie ofert w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl zsynchronizowanej z modułem wysyłek

  Niezależnie od automatycznego lub manualnego wysyłania ofert, oferty mogą być prezentowane w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłania ofert, co oznacza, że obowiązuję zasada pierwszeństwa polegająca na tym, że oferta, która przez danego klienta zostanie odsłonięta w wyszukiwarce, nie jest do tego klienta ponownie wysyłana, a oferta wysłana do danego klienta w trakcie kampanii lub manualnie, nie jest już dla tego klienta dostępna w wyszukiwarce – dzięki temu biuro nieruchomości ma pewność, że każda odsłona oferty jest odsłoną unikalną, a także nie ponosi podwójnych kosztów za wyświetlenie danej oferty temu samemu klientowi.

Funkcjonalności służące do weryfikacji prowadzonych działań:

 • Statystyki z prowadzonych wysyłek i powiadomień

  Dla każdej oferty, dla której dokonana została wysyłka, prezentowane są statystyki z datą oraz rodzajem ostatniej wysyłki (oferta/powiadomienie), liczbą wysłanych ofert/powiadomień, liczbą unikalnych klientów.

 • Statystyki z odsłon z dokonanych wysyłek

  Dla każdej oferty, dla której dokonana została wysyłka ofert prezentowane są statystyki odsłon, zapytania z formularza, odsłony/wybrania numeru telefonu, przejścia na stronę biura nieruchomości. Wszystkie statystyki prezentowane są z podziałem na statystyki na komputery stacjonarne oraz smartfony.

 • Statystyki z prezentacji ofert w wyszukiwarce

  Dla każdej oferty prezentowanej w wyszukiwarce, pokazywane są statystyki odsłon, zapytania z formularza, odsłony/wybrania numeru telefonu, przejścia na stronę biura nieruchomości. Wszystkie statystyki prezentowane są z podziałem na statystyki na komputery stacjonarne oraz smartfony.

 • Zainteresowani klienci

  Dla każdej oferty na koncie biura nieruchomości istnieje możliwość weryfikacji czy dana oferta została do klienta wysłana, czy po wysłaniu została przez klienta odsłonięta lub czy została przez danego klienta odsłonięta w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

Sposób rozliczeń i cennik dla biur nieruchomości

W HouseRepsonder.pl opłaty za prowadzenie działań marketingowo-sprzedażowych wśród klientów aplikacji zainteresowanych zakupem nieruchomości pobierane są na zasadzie Pre-Paid. Biuro nieruchomości w dowolnym momencie poprzez przelew bankowy doładowuje swoje konto reklamowe w systemie, a cała kwota z doładowania przeznaczona jest na prowadzenie działań reklamowych bez ograniczeń czasowych. Za dokonane płatności biuro nieruchomości, na adres mailowy podany w aplikacji w sekcji płatności, otrzymuje faktury VAT.

Rozliczenia w HouseResponder.pl są w pełni transparentne, a biuro nieruchomości dokonując indywidualnych ustawień na swoim koncie reklamowym posiada pełną kontrolę nad wydatkami w systemie.

Ceny jednostkowe i limity kwotowe dla prowadzonych działań marketingowych:

Po zalogowaniu do swojego konta reklamowego biuro nieruchomości widzi aktualne ceny, które są jednakowe dla wszystkich biur nieruchomości posiadających konto w systemie HouseResponder.pl.

Prezentowane są aktualne ceny dla:

 • Wysyłania ofert,
 • Wysyłania powiadomień.
 • Prezentacji ofert w wyszukiwarce HouseResponder.pl.

W przypadku manualnego wysyłania ofert i powiadomień, po dokonaniu ustawień w aplikacji, a przed dokonaniem wysyłki wyświetlany jest całkowity koszt wysyłki.

W przypadku automatycznego wysyłania ofert jak również w przypadku prezentacji ofert w wyszukiwarce HouseResponder.pl biuro nieruchomości w trakcie aktywacji każdej usługi podaje maksymalną akceptowalna kwotę dla wysyłki jednej oferty oraz dla odsłony jednej oferty w wyszukiwarce. W przypadku kiedy cena wysłania oferty do klienta lub cena odsłony oferty w wyszukiwarce wzrośnie powyżej ceny akceptowalnej ustawionej przez biuro nieruchomości, prowadzone działania są automatycznie wstrzymywane, a biuro nieruchomości jest o tym informowane mailowo oraz po zalogowaniu się do swojego konta reklamowego. Działania zatrzymane w wyniku wzrostu cen są automatycznie wznawiane w momencie kiedy ceny w systemie zmniejszą się do poziomu akceptowanego przez biuro nieruchomości. Istnieje również możliwość ręcznego wznowienia prowadzonych działań poprzez akceptację nowych wyższych cen, jak również możliwość wyłączenia działań automatycznych w dowolnym momencie.

Opłaty dokonywane w systemie zależą wyłącznie od prowadzonych działań marketingowo-sprzedażowych, nie mają limitu czasowego i nie mają limitu ilościowego dla ofert. W HouseResponder.pl jednym kontem reklamowym biuro nieruchomości może promować dowolną liczbę ofert w wybranym przez siebie czasie bez żadnych obaw, że wpłacone środki pieniężne zostaną niewykorzystane np. z powodu upływu terminu.

Dodawanie ofert sprzedaży przez biura nieruchomości do HouseResponder.pl

Biuro nieruchomości oferty do systemu wprowadzać może na dwa sposoby:

 • Poprzez manualne dodawanie oferty,
 • Dokonując eksportu ofert z programu do obsługi biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości może w łatwy sposób eksportować swoje oferty do HouseResponder.pl bezpośrednio z używanego przez biuro programu. Wystarczy, że trakcie rejestracji wybierze program, z którego korzysta, a w mailu z informacją o aktywacji konta otrzyma dane umożliwiające rozpoczęcie eksportu ofert do HouseResponder.pl.

Oferty do HouseResponder.pl mogą być eksportowane z takich programów jak:

ARI, EstiCRM, Galactica Virgo, Agencja5000 (Agencja3000), IMO, System Agenta House, Locum Net Online, eKOMAKO Makler nieruchomości, MlS Software, MLS Real Net, Biurowin, Agent Soft, Szybko Plus).

Efektywne korzystanie z HouseResponder.pl

W HouseResponder.pl opłaty przez system naliczane są za unikalne odsłony ofert dokonane przez klientów poszukujących nieruchomości. Wbudowane algorytmy systemu dbają o budżet reklamowy biura nieruchomości, dzięki czemu oferty w HouseResponder.pl (wysyłane lub prezentowane w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl) są przez unikalnego klienta odsłaniane tylko jeden raz.

Czego biura nieruchomości robić nie powinny

W celu efektywnego kosztowo prowadzenia działań marketingowo-sprzedażowych w systemie, biuro nieruchomości nie powinno:

 • usuwać i następnie ponownie dodawać ofert, które były wcześniej przez biuro nieruchomości promowane w HouseResponder.pl

Przykład:

Biuro nieruchomości wprowadziło do systemu oferty sprzedaży 5 mieszkań i aktywowało dla tych ofert w systemie funkcjonalności, dzięki którym były one do unikalnych klientów wysyłane lub odsłaniane przez unikalnych klientów w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

Jeśli biuro nieruchomości chciałoby tymczasowo zaprzestać promowania (jednej, kilku, lub wszystkich pięciu) ofert w HouseResponder.pl z zamiarem wznowienia działań reklamowych dla tych samych ofert za jakiś czas, wówczas nie powinno w momencie zaprzestania promowania takich ofert całkowicie usuwać ich ze swojego konta w HouseRepsonder.pl, a jedynie w ustawieniach odpowiedniej funkcjonalności odznaczyć wybrane oferty lub w przypadku rezygnacji z promowania wszystkich ofert, wyłączyć funkcjonalność automatycznego wysyłania ofert lub prezentacji ofert w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

W momencie, kiedy biuro nieruchomości będzie chciało powrócić do promowania ofert wystarczy, że ponownie aktywuje wybrane przez siebie opcje prowadzenia działań reklamowych w HouseResponder.pl, a oferty będą dalej odsłaniane wyłącznie przez nowych unikalnych klientów oraz będą widoczne dla klientów, którzy wcześniej odsłonili oferty, jednak system nie będzie pobierał od biura nieruchomości ponownych opłat za odsłony ofert przez klientów, którzy dokonali odsłon wcześniej.

W przypadku kiedy biuro nieruchomości usunęłoby całkowicie oferty z HouseResponder.pl, a następnie ponownie dodało i rozpoczęło prezentację ofert w systemie, HouseResponder.pl nie miałby możliwości odróżnienia klientów, którzy wcześniej odsłonili ofertę od klientów unikalnych, tym samym system ponownie pobierałby opłaty za odsłony ofert przez klientów, którzy odsłon dokonali już wcześniej narażając biuro nieruchomości na niepotrzebne wydatki.

Weryfikacja klientów przez HouseResponder.pl

W momencie aktywacji konta w HouseResponder.pl klient może zostać poproszony przez system o podanie numeru telefonu celem weryfikacji autentyczności konta klienta. Następnie HouseResponder.pl w czasie rzeczywistym monitoruje czy oferty wysyłane do każdego z klientów są przez nich odsłaniane. W przypadku kiedy któryś z klientów zaprzestaje odsłaniania otrzymywanych ofert, nowe oferty do takiego klienta nie są wysyłane do momentu kiedy klient odsłoni oferty wcześniej otrzymane, a w przypadku gdy tego nie zrobi w określonym czasie, konto klienta zostaje automatycznie usunięte z systemu, a środki pieniężne za oferty przez biuro nieruchomości do takiego klienta wysłane ale nieodsłonięte są w momencie usunięcia konta automatycznie przywracane na konto reklamowe biura nieruchomości i dostępne do dalszego prowadzenia działań reklamowych w HouseResponder.pl. W analogiczny sposób HouseResponder.pl automatycznie zwraca na konto reklamowe biura nieruchomości środki pieniężne za oferty wysłane do klienta ale przez tego klienta nieobejrzane, w przypadku kiedy klient samodzielnie usunie konto z systemu.

Zwiększ sprzedaż nieruchomości dzięki systemowi
HouseResponder.pl
Zarejestruj się już teraz!
To zajmie Ci tylko 2 minuty
Aktualny cennik za poszczególne działania jest zawsze widoczny po
zalogowaniu do konta biura nieruchomości

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeżeli masz dodatkowe pytania
zachęcamy do kontaktu!
Zadzwoń do nas
728 122 120
Lub napisz do nas:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
E-mail
Telefon
Wiadomosć
Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej