Opis dla deweloperów

HouseResponder.pl to system marketingowo-sprzedażowy, który łączy deweloperów z klientami zainteresowanymi zakupem mieszkania lub domu.

Przedstawione poniżej informacje pozwolą Państwu zapoznać się z ogólną ideą działania systemu oraz wybranymi, najważniejszymi funkcjonalnościami dla deweloperów.

Zapraszamy!

Kilka słów o HouseResponder.pl

HouseResponder.pl to aplikacja internetowa która łączy osoby zainteresowane zakupem mieszkania, domu lub działki z biurami nieruchomości, deweloperami oraz właścicielami nieruchomości. Dodatkowo poprzez aplikację biura nieruchomości mogą informować klientów o organizowanych dniach otwartych.

W HouseResponder.pl klienci podczas zakładania konta podają kryteria dla poszukiwanej przez siebie nieruchomości, przy czym informacje obowiązkowe to:

 • lokalizacja (z dokładnością do miejscowości lub dzielnic/y),

 • rodzaj nieruchomości (mieszkanie, dom, działka),

 • cena (minimalna i maksymalna),

 • powierzchnia (minimalna i maksymalna),

 • liczba pokoi.

Klienci mogą również wyrazić chęć otrzymywania powiadomień o dniach otwartych, promocjach lub przedsprzedaży organizowanych w mieszkaniach i/lub domach spełniających kryteria poszukiwań klienta.

HouseResponder.pl automatycznie agreguje i klasyfikuje klientów oraz dopasowuje do ofert w inwestycji dewelopera w systemie, dzięki czemu deweloper może w łatwy sposób wysyłać swoje inwestycje z od razu dodatkowo wyszczególnionymi ofertami do klientów którzy dokładnie takich ofert poszukują. Podobnie deweloper, który organizuje dni otwarte, promocję lub przedsprzedaż poprzez HouseResponder.pl może powiadomić wyłącznie zainteresowane grono klientów o tym wydarzeniu, zwiększając liczbę uczestników, a tym samym szanse na szybką finalizację transakcji sprzedaży.

Klienci na swoje konto w HouseResponder.pl otrzymują regularnie wyłącznie inwestycje, posiadające dopasowane oferty sprzedaży mieszkań lub domów oraz powiadomienia wysyłane przez deweloperów.

HouseResponder.pl dla deweloperów – jak to działa?

W HouseResponder.pl deweloper dowolnie decyduje z których z dostępnych w aplikacji funkcjonalności chce skorzystać w danym czasie, jaką kwotę na dane działanie przeznaczy i na bieżąco ma wgląd w skuteczność prowadzonych działań.

Aplikacja HouseResponder.pl umożliwia deweloperom:

 • automatyczne wysyłanie inwestycji z wyszczególnionymi ofertami sprzedaży mieszkań lub domów do dokładnie dopasowanej grupy klientów,

 • wysyłanie manualne inwestycji z wyszczególnionymi ofertami sprzedaży mieszkań lub domów do dokładnie dopasowanej grupy klientów,

 • wysyłanie powiadomień o organizowanych dniach otwartych, promocjach lub przedsprzedaży do dopasowanych klientów którzy dodatkowo wcześniej wyrazili chęć otrzymywania takich powiadomień,

 • prezentowanie inwestycji w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłek.

Deweloper bez konieczności zawierania jakiejkolwiek umowy pisemnej, może bezpłatnie założyć konto oraz umieścić swoje inwestycje w serwisie HouseResponder.pl. Następnie system automatycznie dokonuje dopasowania klientów do inwestycji dewelopera i informuje o liczbie potencjalnych klientów dla każdej inwestycji. Deweloper może wysyłać swoje inwestycje i powiadomienia do dopasowanych klientów w sposób manualny jak również aktywować automatyczne kampanie. Podczas aktywacji automatycznego wysyłania inwestycji do klientów, deweloper ma możliwość ustawienia częstotliwości wysyłania inwestycji (codziennie, 7 dni, 14 dni, 28 dni), limitu kwotowego wysyłki dla wybranej częstotliwości wysyłania inwestycji, czasu rejestracji klientów w HouseResponder.pl, do których inwestycje mają być wysyłane (wszyscy klienci, zarejestrowani w ostatnim miesiącu, w ostatnich 3, 6 lub 9 miesiącach), w przypadku posiadania kilku inwestycji może zaznaczyć które inwestycje mają być wysyłane (wszystkie, zaznaczone) oraz ustawić maksymalne akceptowalne kwoty dla prowadzonych działań.

W każdej chwili jednym przyciskiem aplikacji możesz wysłać dowolnej liczbie zainteresowanych klientów swoją ofertę idealnie dopasowaną do ich oczekiwań!

Niezależnie od wysyłania inwestycji, deweloper może aktywować prezentowanie wszystkich lub wybranych inwestycji w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłek inwestycji, dzięki czemu żadna inwestycja nie zostanie wyświetlona klientowi dwukrotnie. Inwestycja, która została wysłana do klienta, nie jest już dla tego klienta dostępna w wyszukiwarce, a inwestycja, która została przez klienta odsłonięta w wyszukiwarce nie jest do tego klienta wysyłana w trakcie wysyłek (klient ma cały czas dostęp do tych ofert w zakładce „Otrzymane oferty” – jednak deweloper nie płaci już za kolejne odsłony).

HouseResponder.pl vs portale nieruchomości

Cechy wspólne

Wspólną cechą HouseResponder.pl oraz klasycznych portali nieruchomości jest to, że oba są miejscami, dzięki którym deweloperzy mogą pozyskiwać klientów na oferowane przez siebie mieszkania i domy w realizowanych inwestycjach.

Różnice

W tabelce poniżej wyszczególnione zostały główne różnice pomiędzy HouseResponder.pl, a klasycznymi portalami nieruchomości.

HouseResponder.pl Portale nieruchomości
Rejestracja konta w serwisie przez użytkownika
Rejestracja obowiązkowa Rejestracja opcjonalna
Szczegółowe informacje o preferencjach użytkowników
Bezpośrednio w panelu dewelopera w czasie rzeczywistym dostępne są bardzo dokładne i szczegółowe informacje na temat preferencji użytkowników z dokładnością do lokalizacji, rodzaju nieruchomości oraz czasu rejestracji użytkownika w systemie. Dodatkowo system stale monitoruje zaangażowanie użytkownika w poszukiwaniu nieruchomości. Portale nieruchomości podają jedynie bardzo ogólne informacje o liczbie użytkowników odwiedzających serwis. Brak szczegółowych informacji na temat preferencji użytkowników. Raporty prezentowane są w dużych odstępach czasu.
Przeglądanie ofert przez klientów

HouseResponder.pl to nowoczesne narzędzie marketingowo-sprzedażowe, dzięki któremu klienci poszukujący nieruchomości mogą przeglądać oferty w sposób komfortowy oraz efektywny. Klienci zainteresowani wzięciem udziału w dniach otwartych, chcący otrzymywać powiadomienia o promocjach lub przedsprzedaży mają możliwość poinformowania o tym deweloperów w momencie zakładania konta.

W HouseResponder.pl inwestycja zaprezentowana klientowi jest widoczna dla tego klienta tak długo jak pozostaje na koncie dewelopera całkowicie bezpłatnie.

Portale nieruchomości to internetowe tablice reklamowe, a codzienne przeglądanie w nich ofert wymaga zaangażowania ze strony klientów oraz zajmuje sporo czasu. Klienci za każdym razem muszą filtrować kryteria, odrzucać oferty obejrzane oraz przeglądać reklamy, którymi często nie są zainteresowani.

W portalach nieruchomości inwestycja prezentowana jest wyłącznie przez okres rozliczeniowy w abonamencie.

Zróżnicowane możliwości prowadzenia działań reklamowych

HouseResponder.pl oferuje deweloperom rozbudowany pakiet możliwości prowadzenia działań reklamowych. Są to:

 • automatyczne prowadzenie kampanii,

 • manualne wysyłanie dopasowanych ofert,

 • wysyłanie powiadomień o dniach otwartych, promocjach i przedsprzedaży,

 • prezentacja inwestycji w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl zsynchronizowanej z modułem wysyłek

Portale nieruchomości poza możliwością zamieszczania ogłoszeń nieruchomości na wybrany okres rozliczeniowy zgodnie z wybranym abonamentem przeważnie nie dają deweloperom innych możliwości prowadzenia działań reklamowych.

Płatności za prowadzenie działań reklamowych

Płatność w serwisie HouseResponder.pl jest pobierana tylko za tzw. „efekt”, czyli wtedy kiedy zainteresowany klient, o kryteriach poszukiwania dostosowanych do nieruchomości odsłoni rzeczywiście daną inwestycję.

Model biznesowy HouseResponder.pl w pełni uwzględnia lokalizację oraz rodzaj prezentowanej nieruchomości co ma odzwierciedlenie w kosztach prowadzenia działań reklamowych w systemie.

W HouseResponder.pl deweloper w czasie rzeczywistym widzi zainteresowanie każdą ze swoich ofert w inwestycji. Płatność jest pobierana wyłącznie za inwestycję, która została odsłonięta przez klienta. Brak limitu czasowego na wpłaconą kwotę na konto reklamowe.

Koszt jednostkowy prezentacji inwestycji jest stały niezależnie od czasu. W HouseResponder.pl inwestycje prezentowane są wyłącznie unikalnym klientom w systemie.

Płatność w portalach nieruchomości pobierana jest w postaci abonamentu. Portale nieruchomości wysokość abonamentu uzależniają od liczby użytkowników portalu i nie oferują rozliczeń w postacie za tzw. „efekt”.

Skuteczność portali nieruchomości jest różna w zależności od lokalizacji oraz rodzaju prezentowanej nieruchomości, jednak nie jest odzwierciedlana w cenie abonamentów.

W portalach nieruchomości deweloperzy dodają inwestycje nie wiedząc ilu potencjalnych klientów daną inwestycję obejrzy, płacąc przy tym z góry ustaloną kwotę z limitem jednego miesiąca.

Koszt jednostkowy prezentacji inwestycji rośnie z każdym miesiącem prezentacji inwestycji w portalu, ponieważ do statystyk wliczani są klienci, którzy obejrzeli już inwestycję w miesiącach poprzednich.

Cennik i sposób płatności

W HouseResponder.pl opłaty dokonywane są na zasadzie PrePaid i są całkowicie niezależne od liczby inwestycji w systemie. Deweloper doładowuje swoje konto reklamowe poprzez przelew bankowy realizowany przez Przelewy24. Wpłacone środki pieniężne w całości i bezterminowo są do wykorzystania na prowadzenie działań reklamowych.

Ceny za prowadzenie określonych działań są widoczne w panelu dewelopera, a dzięki zastosowanym w systemie rozwiązaniom deweloper ma pełną kontrolę nad wydatkami.

Portale nieruchomości pobierają abonamenty, które różnicowane są jedynie ze względu na liczbę dodawanych inwestycji. Płatności terminowe dokonywane muszą być cyklicznie w okresach miesięcznych.

Abonamenty oferowane przez portale nieruchomości są sztywne i nie dają deweloperom właściwie żadnych możliwości samodzielnego zarządzania wydatkami poza akceptacją bądź rezygnacją z oferty portalu.

Dodatkowe płatności za wyróżnienia oraz podbicia ofert na listach ofert
W HouseResponder.pl nie ma dodatkowych płatnych opcji promowania inwestycji takich jak przenoszenie wyżej na liście inwestycji, wyróżnienia, itp. W systemie każdy deweloper ma jednakowe szanse na promocję własnych inwestycji, a dzięki wbudowanemu buforowi, inwestycje na kontach klientów pojawiają się regularnie w taki sposób aby klient mógł zobaczyć i zapoznać się z każdą wysłaną do niego inwestycją. Portale nieruchomości poza opłatami abonamentowymi oferują deweloperom różne dodatkowe płatne opcje promowania inwestycji takie jak przeniesienie inwestycji wyżej na liście wyszukiwania, wyróżnienia inwestycji, itp., które często są konieczne, aby inwestycja została zauważona przez klienta. Tego rodzaju płatne dodatki często znacząco podnoszą całkowite koszty prezentacji inwestycji w portalach nieruchomości.

Najważniejsze funkcjonalności HouseResponder.pl dla deweloperów

HouseResponder.pl posiada wbudowanych wiele praktycznych funkcjonalności dedykowanych deweloperom, których celem jest efektywne i intuicyjne prowadzenie działań nastawionych na pozyskiwanie klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz weryfikacja tych działań.

Funkcjonalności służące do prowadzenia działań marketingowych:

 • Automatyczne wysyłanie ofert do dopasowanych klientów

  Aktywacja funkcjonalności sprawia, że inwestycje dewelopera z wyszczególnionymi wszystkimi dopasowanymi ofertami są w sposób automatyczny, zgodnie z kryteriami ustawionymi w trakcie aktywacji, wysyłane do dopasowanych klientów, którzy zakładają konta w HouseResponder.pl.

 • Manualne wysyłanie ofert do dopasowanych klientów

  Manualne wysyłanie ofert jest to działanie jednorazowe, które umożliwia poznanie całkowitej ceny wysyłki jeszcze przed jej wykonaniem.

 • Wysyłanie powiadomień o organizowanych dniach otwartych, promocjach i przedsprzedaży

  Powiadomienia to informacje wysyłane o organizowanych przez dewelopera dniach otwartych, promocjach i przedsprzedaży do klientów, którzy:

  - poszukują nieruchomości o cechach, które posiada mieszkanie lub dom w inwestycji, w której organizowany jest dzień otwarty, promocja lub przedsprzedaż,

  - w trakcie aktywacji wyrazili chęć otrzymywania powiadomień o dniach otwartych, promocjach, przedsprzedaży.

 • Prezentowanie inwestycji w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl zsynchronizowanej z modułem wysyłek

  Niezależnie od automatycznego lub manualnego wysyłania inwestycji, inwestycje mogą być prezentowane w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl, która jest zsynchronizowana z modułem wysyłania inwestycji, co oznacza, że obowiązuję zasada pierwszeństwa polegająca na tym, że inwestycja, która przez danego klienta zostanie odsłonięta w wyszukiwarce, nie jest do tego klienta ponownie wysyłana, a inwestycja wysłana do danego klienta w trakcie kampanii lub manualnie, nie jest już dla tego klienta dostępna w wyszukiwarce – dzięki temu deweloper ma pewność, że każda odsłona inwestycji jest odsłoną unikalną, a także nie ponosi podwójnych kosztów za wyświetlenie danej inwestycji temu samemu klientowi.

Funkcjonalności służące do weryfikacji prowadzonych działań:

 • Statystyki z prowadzonych wysyłek i powiadomień

  Dla każdej inwestycji, dla której dokonana została wysyłka, prezentowane są statystyki z datą oraz rodzajem ostatniej wysyłki (oferta/powiadomienie), liczbą wysłanych inwestycji/powiadomień, liczbą unikalnych klientów.

 • Statystyki z odsłon z dokonanych wysyłek

  Dla każdej inwestycji, dla której dokonana została wysyłka prezentowane są statystyki odsłon, zapytania z formularza, odsłony/wybrania numeru telefonu, przejścia na stronę dewelopera/inwestycji. Wszystkie statystyki prezentowane są z podziałem na statystyki na komputerach stacjonarnych i smartfonach.

 • Statystyki z prezentacji inwestycji w wyszukiwarce

  Dla każdej inwestycji prezentowanej w wyszukiwarce, pokazywane są statystyki odsłon, zapytania z formularza, odsłony/wybrania numeru telefonu, przejścia na stronę dewelopera/inwestycji. Wszystkie statystyki prezentowane są z podziałem na statystyki na komputerach stacjonarnych i smartfonach.

 • Zainteresowani klienci

  Dla każdej inwestycji na koncie dewelopera istnieje możliwość weryfikacji czy dana inwestycja została do klienta wysłana, czy po wysłaniu została przez klienta odsłonięta lub czy została przez danego klienta odsłonięta w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

Sposób rozliczeń i cennik dla deweloperów

W HouseRepsonder.pl opłaty za prowadzenie działań marketingowo-sprzedażowych wśród klientów aplikacji zainteresowanych zakupem nieruchomości pobierane są na zasadzie Pre-Paid. Deweloper w dowolnym momencie poprzez przelew bankowy doładowuje swoje konto reklamowe w systemie, a cała kwota z doładowania przeznaczona jest na prowadzenie działań reklamowych bez ograniczeń czasowych. Za dokonane płatności deweloper, na adres mailowy podany w aplikacji w sekcji płatności, otrzymuje faktury VAT.

Rozliczenia w HouseResponder.pl są w pełni transparentne, a deweloper dokonując indywidualnych ustawień na swoim koncie reklamowym posiada pełną kontrolę nad wydatkami w systemie.

Ceny jednostkowe i limity kwotowe dla prowadzonych działań marketingowych:

Po zalogowaniu do swojego konta reklamowego deweloper widzi aktualne ceny, które są jednakowe dla wszystkich deweloperów posiadających konto w systemie HouseResponder.pl.

Prezentowane są aktualne ceny dla:

 • Wysyłania inwestycji wraz z wyszczególnieniem wszystkich dopasowanych ofert,
 • Wysyłania powiadomień o dniach otwartych, promocjach, przedsprzedaży,
 • Prezentacji inwestycji w wyszukiwarce HouseResponder.pl.

W przypadku manualnego wysyłania inwestycji i powiadomień, po dokonaniu ustawień w aplikacji, a przed dokonaniem wysyłki wyświetlany jest całkowity koszt wysyłki.

W przypadku automatycznego wysyłania inwestycji z ofertami jak również w przypadku prezentacji inwestycji w wyszukiwarce HouseResponder.pl deweloper w trakcie aktywacji każdej usługi podaje maksymalną akceptowalna kwotę dla wysyłki inwestycji oraz dla odsłony inwestycji w wyszukiwarce. W przypadku kiedy cena wysłania inwestycji do klienta lub cena odsłony inwestycji w wyszukiwarce wzrośnie powyżej ceny akceptowalnej ustawionej przez dewelopera, prowadzone działania są automatycznie wstrzymywane, a deweloper jest o tym informowany mailowo oraz po zalogowaniu się do swojego konta reklamowego. Działania zatrzymane w wyniku wzrostu cen są automatycznie wznawiane w momencie kiedy ceny w systemie zmniejszą się do poziomu akceptowanego przez dewelopera. Istnieje również możliwość ręcznego wznowienia prowadzonych działań poprzez akceptację nowych wyższych cen, jak również możliwość wyłączenia działań automatycznych w dowolnym momencie.

Opłaty dokonywane w systemie zależą wyłącznie od prowadzonych działań marketingowo-sprzedażowych, nie mają limitu czasowego i nie mają limitu ilościowego dla inwestycji. W HouseResponder.pl jednym kontem reklamowym deweloper może promować dowolną liczbę inwestycji w wybranym przez siebie czasie bez żadnych obaw, że wpłacone środki pieniężne zostaną niewykorzystane np. z powodu upływu terminu.

Dodawanie inwestycji przez deweloperów do HouseResponder.pl

Deweloperzy po założeniu konta w HouseResponder.pl inwestycje do systemu mogą wprowadzać samodzielnie lub zlecić dodanie inwestycji pracownikom serwisu HouseResponder.pl.

Wczytywanie inwestycji jest bardzo szybkie, intuicyjne i odbywa się w dwóch etapach:

 • W pierwszym kroku podawane są informacje ogólne o inwestycji, takie jak m.in. nazwa inwestycji, adres inwestycji, data oddania do użytkowania, link do strony inwestycji, informacje na temat budynków czy opis,
 • W etapie drugim dodawane lub wczytywane z pliku są oferty mieszkań lub domów.

Aby wczytać oferty mieszkań lub domów z pliku wystarczy w widoku dodawania ofert w etapie drugim pobrać przygotowany plik excel, skopiować z pliku dewelopera wartości do odpowiednich kolumn i tak przygotowany plik wczytać do systemu.

Rzuty z ofertami wczytuje się z folderu, w którym należy dokonać zaznaczenia wszystkich rzutów (np. poprzez jednoczesne naciśnięcie CTRL + A). W celu prawidłowego połączenia z tabelką z ofertami, numer/nazwa pliku graficznego (w formacie jpg) z rzutem danej oferty musi być taka sama jak numer/nazwa tej oferty w tabelce w pliku excel.

Edytowania/aktualizowania ofert w inwestycji można dokonywać ręcznie poprzez zmianę odpowiednich wierszy z ofertami lub automatycznie pobierając plik z aktualną ofertą, dokonując jego aktualizacji i ponownego wczytania do systemu.

Szczegółowy opis wczytywania i aktualizowania ofert w inwestycji znajduje się w panelu dewelopera.

Efektywne korzystanie z HouseResponder.pl

W HouseResponder.pl opłaty przez system naliczane są za unikalne odsłony inwestycji dokonane przez klientów poszukujących nieruchomości. Wbudowane algorytmy dbają o budżet reklamowy dewelopera, dzięki czemu inwestycje w HouseResponder.pl (wysyłane lub prezentowane w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl) są przez unikalnego klienta odsłaniane tylko jeden raz.

Czego deweloperzy robić nie powinni

W celu efektywnego kosztowo prowadzenia działań marketingowo-sprzedażowych w systemie, deweloper nie powinien:

 • usuwać i następnie ponownie dodawać inwestycji, które były wcześniej przez dewelopera promowane w HouseResponder.pl

Przykład:

Deweloper wprowadził do systemu dwie inwestycje i aktywował w systemie funkcjonalności, dzięki którym inwestycje były do unikalnych klientów wysyłane lub odsłaniane przez unikalnych klientów w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

Jeśli deweloper chciałoby tymczasowo zaprzestać promowania (jednej lub obu) inwestycji w HouseResponder.pl z zamiarem wznowienia działań reklamowych dla tych inwestycji za jakiś czas, wówczas nie powinien w momencie zaprzestania promowania inwestycji całkowicie usuwać ich ze swojego konta w HouseRepsonder.pl, a jedynie w ustawieniach odpowiedniej funkcjonalności odznaczyć wybraną inwestycję lub w przypadku rezygnacji z promowania obu inwestycji, wyłączyć funkcjonalność automatycznego wysyłania ofert lub prezentacji inwestycji w wyszukiwarce nieruchomości HouseResponder.pl.

W momencie, kiedy deweloper będzie chciał powrócić do promowania inwestycji wystarczy, że ponownie aktywuje wybrane przez siebie opcje prowadzenia działań reklamowych w HouseResponder.pl, a inwestycje będę dalej odsłaniane wyłącznie przez nowych unikalnych klientów oraz będą widoczne dla klientów, którzy wcześniej odsłonili inwestycje, jednak system nie będzie pobierał od dewelopera ponownych opłat za odsłony inwestycji przez klientów, którzy dokonali odsłon wcześniej.

W przypadku kiedy deweloper usunąłby całkowicie inwestycje z HouseResponder.pl, a następnie ponownie dodał i rozpoczął prezentację inwestycji w systemie, HouseResponder.pl nie miałby możliwości odróżnienia klientów, którzy wcześniej odsłonili inwestycję od klientów unikalnych, tym samym system ponownie pobierałby opłaty za odsłony inwestycji przez klientów, którzy odsłon dokonali już wcześniej narażając dewelopera na niepotrzebne wydatki.

Weryfikacja klientów przez HouseResponder.pl

W momencie aktywacji konta w HouseResponder.pl klient może zostać poproszony przez system o podanie numeru telefonu celem weryfikacji autentyczności konta klienta. Następnie HouseResponder.pl w czasie rzeczywistym monitoruje czy inwestycje wysyłane do każdego z klientów są przez nich odsłaniane. W przypadku kiedy któryś z klientów zaprzestaje odsłaniania otrzymywanych inwestycji, nowe inwestycje do takiego klienta nie są wysyłane do momentu kiedy klient odsłoni inwestycje wcześniej otrzymane, a w przypadku gdy tego nie zrobi w określonym czasie, konto klienta zostaje automatycznie usunięte z systemu, a środki pieniężne za inwestycje przez dewelopera do takiego klienta wysłane ale nieodsłonięte są w momencie usunięcia konta automatycznie przywracane na konto reklamowe dewelopera i dostępne do dalszego prowadzenia działań reklamowych w HouseResponder.pl. W analogiczny sposób HouseResponder.pl automatycznie zwraca na konto reklamowe dewelopera środki pieniężne za inwestycje wysłane do klienta ale przez tego klienta nieobejrzane, w przypadku kiedy klient samodzielnie usunie konto z systemu.

Zwiększ sprzedaż mieszkań i domów dzięki systemowi
HouseResponder.pl
Zarejestruj się już teraz!
To zajmie Ci tylko 2 minuty
Aktualny cennik za poszczególne działania jest zawsze widoczny po
zalogowaniu do konta dewelopera

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeżeli masz dodatkowe pytania
zachęcamy do kontaktu!
Zadzwoń do nas
728 122 120
Lub napisz do nas:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
E-mail
Telefon
Wiadomosć
Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej